Genel Müdür Mesajı

2020 yılında ülkemizin elektrik üretimi 2019 yılına göre %0,4 artış göstererek 304,84 milyar kWh olmuştur. Bu üretimi karşılık elektrik tüketimi ise %0,7 artışla 305,43 milyar kWh olmuştur. 

2019 yılında 49.281 MW olan puant talebi ise % 7,6 azalarak 45.527 MW olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizin kurulu gücü ise 2020 yılında devreye alınan yeni santraller ile 95.890,60 MW’a ulaşmıştır.

49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere, 23.01.2020 tarihinde EÜ9146-3/04419 sayılı üretim lisansı alınmış olan 24 MW toplam kurulu güçte Çaypınar Rüzgâr Enerji Santrali’nde Ekim 2020 yılı itibariyle elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. Çaypınar RES tesisimizin üretime katılmasıyla birlikte Türkiye’de bulunan santrallerimizde 2020 yılında 748.082.010 kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleşmiştir.  

Yurtdışı iştirakimiz Ayen AS Energji SHA’ya ait Fan Havzasında Hidroelektrik Santralleri kapsamında, 2017 yılında devreye alınan Fangut Barajı ve Fangut Cansuyu Hidroelektrik Santralleriyle birlikte toplam 110 MW kurulu güce ulaşan hidroelektrik santral yatırımlarımız 2020 yılı içinde 259.087.487 kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmiştir.

Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı ile 2017 yılında karşılıklı olarak imtiyaz sözleşmesi imzalanan, 111 MW Kurulu gücünde, 366,6 milyon kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Kalivaç Baraj ve Hidroelektrik Santrali projesinin etüt ve projelendirme çalışmalarıyla birlikte izin süreçleri devam etmektedir.

Arnavutluk’taki şirketimizde üretilen elektrik enerjisi Arnavutluk, Sırbistan ve Slovenya’da kurulmuş olan elektrik ticaret şirketlerimiz vasıtası ile Avrupa genelinde pazarlanmakta olup, yeni elektrik üretim santrali yatırımlarına ek olarak gerçekleştirdiği elektrik ticaret faaliyetleri ve elektrik piyasası işlemlerine dayalı finansal faaliyetleri ile de Orta ve Güney Avrupa enerji sektöründeki etkiliğini artırmayı hedeflemektedir.

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Coronavirüs salgını Dünyada ve Türkiye’de tüm sektörleri olumsuz etkilemiş, üretim ve hizmetler sektörlerinde talep daralması nedeniyle genel ekonomilerde (-) büyüme yaşanmıştır. Coronavirüs pandemisi sonrası artması beklenen enerji talebini karşılamak üzere yeni elektrik üretim tesisi yatırımı gerekliliği gün geçtikçe daha önemli hale gelmektir. Coronavirüs salgını sebebiyle kurulu gücünün %100’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan şirketimiz; talep genişlemesine bağlı olarak bu pandeminin tüm ekonomileri kapattığı bir dönemde pandemi sonrasında artabilecek olan enerji talebini de dikkate alarak Balıkesir’de bulunan Çaypınar Rüzgâr Enerji Santrali yatırımını hızlandırarak 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmış ve tesis ticari işletmeye açılmıştır.  Çaypınar RES tesisimiz, 2030 yılı sonuna kadar devam edecek olan YEKDEM kapsamında enerji üretimi yapacaktır. Tesisimizin üretime ve kurulu gücümüze katılmasıyla birlikte üretim kapasitemiz artmıştır.