Ücretlendirme Politikası

       YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1-Amaç
Şirketin ücretlendirme politikası, şirketin  belirlemiş olduğu, kamuya açıklanan operasyonel ve finansal hedeflerine uygun olarak belirlenir.Ücretlendirme  performansa dayalı olarak belirlenir.
Performanslar, şirketin faaliyet  konularında  edinilen bilgi birikimleri ve bireysel iş kapasiteleri değerlendirilmek suretiyle belirlenir. 
Performansa dayalı olarak üst düzey yöneticiler için belirlenecek primler, pay sahibi olan ortaklarımızın  çıkarları ile aynı amaçlar yönünde hareket etmesini sağlayacak şekilde tespit edilir.

2- Yönetim Kurulu Ücretlendirme İlkeleri
Yönetim Kuruluna ödenecek ücretlerin belirlenmesinde ;  şirketin  etik değerleri, iç dengeleri ve ileriye dönük hedefleri  göz önünde bulundurulur.
Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirme esasları ana sözleşmede belirtilmiştir. Yönetim kuruluna ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya performansa dayalı  ödeme planı kullanılmamaktadır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacak şekilde belirlenir. Şu kadar ki; Bağımsız Üyenin ücreti, emsaline ,piyasa şartlarına,şirketin etik değerlerine,pay sahiplerinin ortak amaçlarına ters düşecek şekilde belirlenemez.

3-Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme İlkeleri
Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesinde;  bulunduğu pozisyona bilgi ve tecrübe olarak uygunluk,deneyim ve şirketin vizyon , misyon,  stratejik hedefleri ile  pay sahiplerinin ortak hedeflerine ulaşmasında göstereceği  performans   esas alınarak sabit olarak belirlenir.
Üst düzey yöneticilerin ve yönetim kurulu üyesi olmayan komite üyelerinin ücretlendirilmesi Kurumsal Yönetim Komitesince Ücretlendirme esaslarımız dahilinde tespit edilerek ,Yönetim Kurulu  tarafından belirlenir.

Şirketimiz,  belirlenen bu politikası kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Üst Düzey Yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz,üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.