Vizyon ve Misyonumuz

Şirketimizin misyonu, "Ülkemizde yapılması gereken yeni enerji yatırımlarında görev üstlenmek ve üstlenilen görevi başarı ile tamamlamak", vizyonu ise "Doğal ve yenilenebilir kaynakları enerjiye çevirerek ülke ekonomisine kazandırmak" tır.