Yönetim Kurulu ve Denetçi

Yönetim Kurulu 

Adı Soyadı

Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler

Görev Süresi / Kalan Görev Süresi

Mehmet Aydıner

Yönetim Kurulu Başkanı

05/04/2019-04/04/2022/ 3 yıl

Turgut Aydıner

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

05/04/2019-04/04/2022/ 3 yıl

Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Yönetim Kurulu Üyesi

05/04/2019-04/04/2022/ 3 yıl

Ömer Ali Aydıner

Yönetim Kurulu Üyesi

05/04/2019-04/04/2022/ 3 yıl

Fahrettin Amir Arman

Yönetim Kurulu Üyesi

05/04/2019-04/04/2022/ 3 yıl

Kayhan Atabek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

07/05/2021-04/04/2022/ 1 yıl

Mustafa Çetin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

07/05/2021-04/04/2022/ 1 yıl


Denetimden Sorumlu Komite 

Komite Üyeleri

Görevi

Nitelikleri

Kayhan Atabek

Komite Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Çetin

Üye

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Kurumsal Yönetim Komitesi  

Komite Üyeleri

Görevi

Nitelikleri

Kayhan Atabek

Komite Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Eren

Üye

Kurumsal Yönetim Der. Uzmanı

 

 

 


Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi

Komite Üyeleri

Görevi

Nitelikleri

Kayhan Atabek

Komite Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç

Üye

Yönetim Kurulu Üyesi


Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için ,bunların şirket unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, dereceleri ve görevleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunların düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve ilzamıyla ilgili yetkilerin tamamının veya bir kısmının vekaletname vermek suretiyle Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya üçüncü bir şahsa verebilir.

Şirket, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıner, Yönetim Kurulu Üyeleri Turgut Aydıner, Ayşe Tuvana Aydıner Kıraç, Ömer Ali Aydıner, Fahrettin Amir Arman İcracı Üyeler olup; bağlı ortaklıklarımız da da aynı görevleri ifa etmektedirler.

2020 faaliyet döneminde, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ,yönetim kurulu üyelerinin ,üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin kendi ya da başkası adına gerçekleştirdiği şirket ile işlem yasağına aykırı herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Öz geçmişleri (Üzerine tıklayarak indirebilirsiniz) 

Mustafa ÇETİN 

Kayhan ATABEK