Büyükdüz Hidro Elektrik Santrali

Büyükdüz Hidro Elektrik Santrali

Ayen Enerji A.Ş. tarafından Gümüşhane ili, Torul-Kürtün ilçeleri sınırları, Taşoba-Elmalı köyleri mevkinde tesis edilen, 4628 sayılı kanun kapsamında 49 yıllık üretim lisansı bulunan, hidrolik kaynağa dayalı, 68,9 MW kurulu gücünde, 192.021.000 kWh Elektrik Enerjisi Üretim Kapasiteli Büyükdüz HES, 01.06.2012 tarihi itibarı ile Ticari İşletmeye açılmıştır.