Yamula Hidro Elektrik Santrali

Yamula Hidro Elektrik Santrali

Kızılırmak Nehri üzerinde, Kayseri Şehir Merkezinin 30 km kuzeybatısında yer alan, Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılan enerji ve sulama amaçlı Türkiye’ nin önemli projelerinden birisidir.
 
Yamula Baraj yeri, İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri İli sınırları içerisinde Kızılırmak Nehri üzerindedir. Proje sahası sulama alanları da dahil olmak üzere Kayseri’ nin 25 km kuzeybatısında, Yemliha köyü yakınlarında, 35º 06´ - 35º 09´ doğu boylamları ile 38º 24´ - 39º 06´ kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Yatırım bağlı ortaklığımız Kayseri Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
 
 
Hidroloji
Yağış Alanı
:
15 581.6 km²
Yıllık Ortalama tabii Akım
:
2 135 x 10 m³
Yıllık Ortalama Akım (menba Developmanlarından sonra)
:
1 956 x 106 m³
Ortalama Akım (tabii)
:
67.7 m³ / s
Maximum Feyezan
:
5500 m³ / s
 
:
 
Rezervuar
Maksimum su seviyesi
:
1100.00 m
Minimum su seviyesi
:
1070.00 m
Max su seviyesi (taşkında)
:
1102.50 m
Toplam hacim
:
3476.00 x 106 m³
Aktif hacim
:
2 025 x 106 m³
Göl alanı (normal su sev.)
:
85.3 x 106 m³
 
Derivasyon Tunelleri
Tipi
:
Beton kaplamalı, dairesel
Tunel sayısı
:
2
Uzunluğu
:
T1-630.44 m
2
:
T2-691.46 m
Çapı
:
herbiri 6.5 m
 
Santral
Uzunluğu
:
52.00 m
Genişliği
:
30.00 m
Ünite sayısı
:
2
Ünite gücü
:
50MW
Toplam kurulu güç
:
100 MW
 
Türbinler
Tipi
:
Düşey eksenli, Francis
Sayısı
:
2
Rpm
:
250
Max net düşü
:
105.53 m
Min net düşü
:
74.12 m
Net dizazyn düşüsü
:
96.47 m
Dizayn düşüsünde herbir Türbinin çıkış gücü
:
51 MW
 
Şalt Sahası
Tipi
:
Açık iki ana bara
Maksimum sistem gerilimi
:
170 kV
Nominal gerilim
:
154 kV
Fider sayısı
:
5
 
Baraj Gövdesi
Tipi
:
Zonlu, kil çekirdekli kaya dolgu
Kret kotu
:
1104.00 m
Kret uzunluğu
:
510.00 m
Talveg kotu
:
984.00 m
Talvegden maksimum yükseklik
:
120.00 m
Temelden maksimum yükseklik
:
130.00 m
 
:
 
Dolusavak
Yeri
:
Sol sahil
Tipi
:
Kapak kontrollu, sıçratmalı
Eşik kotu
:
1 086.00 m
Maksimum deşarj kapasitesi
:
5500 m³ / s
Kapak tipi
:
Radyal
Kapak sayısı
:
4
:
Enerji Tuneli
Tipi
:
Çelik kaplamalı
Çapı
:
7.00 m
Uzunluğu
:
215.00 m
 
Cebriboru
Çapı
:
7m, 5m, 2 x 3.1 m pantalondan sonra
Uzunluğu
:
240 m
Tipi
:
Çelik
 
Generatör
Tipi
:
Düşey eksenli, çıkık kutuplu senkron
Sayısı
:
2
Gücü
:
59 MVA
Çıkış Gerilimi
:
11 kV
Frekansı
:
50 Hz
Güç faktörü
:
0.85
 
Ünite Transformatörleri
Yeri
:
Harici, 3 – faz
Sayısı
:
2
Gerilimi
:
11/154(+ / - 2x2.5%) kV
Frekansı
:
50 Hz
Bağlantı grubu
:
Ynd 11
 
Güvenilir Güç ve Üretim
Güvenilir Güç
:
35 300 kW
Güvenilir üretim
:
309.228 x 106 kWh
Sekonder üretim
:
114.332 x 106 kWh
Toplam yıllık üretim
:
423.56 x 106 kWh