Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı   Pay Adedi   Pay Oranı (%)   Pay Tutarı 
 Aydıner İnşaat A.Ş.  23.581.294.642 84,98  235.812.946,42
 Halka Açık Kısım 4.165.632.465 15,01  41.656.324,65
 Diğer (6 ortak)   3.072.893  0,01  30.728,93
 Toplam 27.750.000.000  100,00  277.500.000