Ayen Energy Trading D.O.O

Ayen Energy Trading D.O.O

Ana faaliyeti, Güneydoğu Avrupa’da elektrik enerjisi toptan satışıdır. Yeni kurulan Sırp Şirketi 3 Ekim 2014 tarihinde Sırbistan Cumhuriyeti Enerji Kurumundan Elektrik Enerjisi Tedarik ruhsatı almıştır ve şu anda JP EMS (Sırbistan) ile dengeleme anlaşmaları nihai hale getirilmektedir. 

Ayen Elektrik Ticaret AŞ’nin sermaye payı: 100 %