Ayen Energy Trading Sha

Ayen Energy Trading Sha

Temel faaliyet alanı Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde elektrik enerjisi ticareti, ithalatı, ihracatı ve iletimi olan Ayen Energy Trading sha, faaliyetlerini 110.56 MW kapasiteli dört hidroelektrik santralini aktif hale getirecek olan kardeş şirketi AYEN AS Energji sha ile birlikte yürütmektedir. 

Ayen Energy Trading sha aktif bir şekilde bu piyasalardaki düzenleyici ve kontrol aktörlerini araştırmakta ve kayıt yaptırmaktadır. Montenegrin ve Kosova Elektrik Piyasalarının bir parçasıyız. Buna paralel olarak, Arnavutluk ve Güneydoğu Avrupa Bölgesinde aktif olan diğer tacirlerle iş ilişkileri kurmaktayız. 

Ayen Elektrik Ticaret AŞ’nin sermaye payı: 100 %